Zájezd do Berlína

Je úterý 12. března, 7 hodin ráno. Za gymnáziem stojí autobus, u něj 48 rozespalých studentů. Jede se na zájezd do Německa. Naším cílem je navštívit Berlín, který jsme již probírali v hodinách němčiny, a byli jsme velmi zvědaví na některé památky. V Praze k nám přistoupil náš průvodce Antonín Vavřík. Po cestě nám náš průvodce zajímavě přibližoval stručnou historii Berlína a celého Německa. V autobusu je klid a všichni poslouchají jeho zajímavé vyprávění o Východním a Západním Německu a rozdílech mezi nimi.

Přijíždíme k první zastávce – Deja Vu muzeum. Po nezapomenutelných zážitcích se jedeme podívat na pozůstatky Berlínské zdi. Večer odjíždíme na ubytování. Druhý den nás po vydatné snídani čekala procházka k Braniborské bráně, potom památník Holokaustu, místo bunkru Adolfa Hitlera, Muzejní ostrov, Alexanderplatz a vyjížďka nejrychlejším německým výtahem na Fernsehturm (televizní věž s výškou 365 metrů). Potom jsme zamířili do Říšského sněmu, kde jsme po delší administrativě byli vpuštěni do skleněné kopule, odkud jsme mohli sledovat jednání parlamentu.

Třetí den dopoledne jsme odjížděli z Berlína do Postupimi. Viděli jsme zámek Sans Souci, při odjezdu jsme se zastavili u Mostu špionů. Pak nás čekala jízda busem domů.

Výlet jsme si všichni užili, utužili kolektivy a odnesli si spoustu zážitků. Poděkování patří hlavně paní Turečkové a slečně Holíkové, které pro nás zájezd a celý program připravily.

Antonín Souček a Šimon Šrámek, kvinta

To top