Školská rada

Složení školské rady 2021 až 2024:

Mgr. Vladimíra Pešková – předsedkyně školské rady, členka za pedagogické pracovníky školy

Tomáš Kocour – člen školské rady za zřizovatele školy

Ing. Alžběta Kolářová – členka školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy a za zletilé žáky školy

To top