Ve škole

Gymnázium Pacov:

    • je šestileté všeobecné gymnázium, příspěvková organizace města Pacova,
    • sídlí v nové moderní budově, navíc netradičně architektonicky řešené budově (tělocvična, posilovna, učebny a laboratoře jsou příjemné a barevné, často kruhové nebo oválné),
   
  Učebna biologieBiologie2019 (3)Chemie2019 (3)

 

  • klade důraz na jazykovou vybavenost žáků, jazyky mají posílenou hodinovou dotaci,
  • využívá rodilých mluvčích, kteří  pomáhají s výukou anglického a německého jazyka,
  • organizuje mnoho školních i mimoškolních akcí.
Učebna výpočetní technikyIVT2019 (5)Fyzika2019 (2)Fyzika2019 (1)

Gymnázium Pacov

se zúčastnilo jako partner s finančním příspěvkem projektu

„Podpora výuky na Gymnáziu Pacov“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008130

loga

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

     

To top