Přijímací řízení

Základní informace pro zájemce o studium

Gymnázium Pacov přijímá každoročně do šestiletého oboru (79-41-K/61 Gymnázium) žáky 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  Výjimečně na doplnění kvarty žáky osmých tříd ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a na doplnění kvinty žáky devátých tříd ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Povinnou součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a z matematiky, připravená Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (tzv. CERMATem).

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně nových formulářů přihlášek ke studiu). Je rovněž možné si prohlédnout zadání didaktických testů k procvičování.

V dodatkovém přijímacím řízení do 2. a 3. ročníku šestiletého gymnázia uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury, vytvořené Gymnáziem Pacov. Zadání přijímacích zkoušek z minulých ročníků si můžete přečíst v sekci Výsledky přijímacích zkoušek.

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

V 1. kole přijímacího řízení bude ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 30 žáků.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 20. 2. 2024.

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

Ve 2. kole přijímacího řízení budou ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijati 2 uchazeči.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 24. 5. 2024.

Potvrzení lékaře není nutné.

Kritéria přijímacího řízení si můžete přečíst zde.

Přihlášky můžete vyplnit zde.

 

PRVNÍ ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – 16. 4. 2024

DRUHÝ ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – 17. 4. 2024

PŘÍŠTÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 28. 11. 2024 od 14.00 do 18:00 hod.

To top