Vybavení

Kmenové a odborné učebny učebny

Většina vyučovacích hodin na Gymnáziu Pacov probíhá ve 4 kmenových třídách a 3 velkých odborných učebnách (fyziky, chemie a biologie), které se užívají také jako kmenové třídy. 2 menší odborné učebny slouží k výuce cizích jazyků.

Učebna biologie
Učebna biologie
Učebna fyziky
Učebna fyziky
Učebna výpočetní techniky
Učebna IVT

Samostatné jsou učebny výpočetní techniky a výtvarné výchovy s fotoateliérem. Žáci užívají dále chemickou laboratoř, tělocvičnu s posilovnou, školní klub s knihovnou a také šatny, sprchy, osobní skříňky a hygienická zařízení.

Všechny prostory jsou bezbariérově přístupné a případní vozíčkáři mají vlastní WC. Učitelům a ostatním zaměstnancům slouží kabinety, sborovna, ředitelna a další prostory.

Místnosti jsou vesměs nepravidelného tvaru, protože budova měla původně sloužit jinému účelu.

Všechny učebny jsou opatřeny žaluziemi nebo zatemňovacími roletami, učebna fyziky navíc úplným zatemněním pro optické pokusy.

Interaktivními tabulemi jsou vybaveny 4 místnosti (fyzika, biologie, kvarta a jazyková učebna č. 2) , všechny ostatní třídy dataprojektory a promítacími plátny.

Výpočetní technika

Celá škola je pokryta wi-fi sítí od firmy Cisco.

Každý žák má svůj uživatelský účet a své místo na síťovém disku.

Žáci mají možnost kopírovat materiály na volně přístupném multifunkčním kopírovacím zařízení formátu A3, cena za černobílou stránku  A4 je 1 Kč, za barevnou pak 4 Kč.

Učebna informatiky v současné době obsahuje 21 počítačů typu PC (čtyřjádrový procesor AMD Ryzen, 8 GB RAM, SSD 256 GB, QHD LCD panely Dell 2560×1440 px, zvuková a síťová karta, sluchátka). K dispozici jsou stolní scanner Canon střední třídy, grafický tablet Wacom, barevná laserová tiskárna Minolta formátu A3 s duplexní jednotkou a velký 4K LED LCD panel pro ukázku látky.

3D modely si žáci mohou vytisknout na 3D tiskárně PRUSA i3 MK3.

Jazyková učebna č. 1 je doplněna částí se 14 multimediálními počítači pro využití IT pro výuku jazyků.

Všichni učitelé mají své počítače, většinou notebooky. Na jeden počítač připadají 2 žáci, což je číslo srovnatelné s nejlepšími soukromými školami.

Škola dále disponuje:

  • soupravou HD videokamer se stativy,
  • nahrávacím (reportážním) zařízením zvuku,
  • videostřižnou (software Adobe Premiere Elements),
  • poloprofesionálním vybavením fotografického studia včetně studiových blesků,
  • a řadou moderních pomůcek pro výuku všech předmětů.

Gymnázium vlastní vybavení hudební zkušebny.

Všechny učebny a kabinety mají telefonní přípojku a přípojku do školní počítačové sítě (Giga Ethernet, strukturovaná kabeláž, 1 Gbit/s).

Síť LAN je připojena k výkonnému serveru Siemens (Intel Xeon 4 jádra, 16 GB RAM, 3 TB disky zapojeny v RAID) přes gigabitový switch. Připojení do internetu je nepřetržité, realizované pomocí optického spoje do akademické sítě CESNET v současné době o rychlosti cca 150–350 Mbit/s (download i upload). Používáme hardwarový router se zabudovaným proxy serverem, firewallem a DHCP serverem.

Budova školy je zabezpečena elektronickým přístupovým systémem.

Tělocvična a klub

Tělocvična má moderní novou pružnou palubovou podlahu a na ní vyznačené volejbalové a basketbalové hřiště a dále zkrácené hřiště na házenou. Hrám slouží i cvičné koše a přenosné branky na míčové sporty.

Klub byl upraven položením plovoucí podlahy a osazením zrcadel na stěny na malou cvičebnu pro účely výuky tanců a další pohybové aktivity.

To top