Pro studenty

Informace o suplování, rozvrhu na další den a o známkách

Škola využívá služby specializovaného serveru pro vedení těchto agend.

Žáci (a jejich zákonní zástupci) mají okamžitý přehled o svém aktuálním prospěchu.

Server iSkola.cz – přihlášení >>

Kalendáře tříd

Tercie

Kvarta

Kvinta

Sexta

Septima

Oktáva

To top