Maturitní zkouška

Přihlášky k maturitní zkoušce podává každý žák maturitního ročníku k řediteli školy do 1. 12. 2023.

Ústní zkoušky profilové části se budou konat od 20. 5. 2024 do 23. 5. 2024.

Všechny zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Nepovinná profilová zkouška z tělesné výchovy se skládá z části ústní a části praktické. Součástí zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků je písemná práce.

Nabídka zkušebních předmětů společné a profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Maturitní seznam literárních děl

Maturitní vyhláška ve znění po poslední novelizaci

Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

Výsledkový portál žáka

Novinky o maturitní zkoušce sledujte také na maturita.cermat.cz

Pravidla profilových zkoušek

Seznam povolených pomůcek

To top