Školní rok 2022/2023

Důležité termíny:

1. 9. 2022: Zahájení školního roku

5. 9. 2022 až 7. 9. 2022: Adaptační kurz tercie

8. 9. 2022: Správní rada SRPG, třídní schůzky

26. 10. 2022 až 27. 10. 2022: Podzimní prázdniny

1. 11. 2022: Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno (septima, oktáva)

2. 11. 2022 až 3. 11. 2022: Výlet do Německa (kvinta, sexta, septima, oktáva)

4. 11. 2022: Návštěvní den ZŠ na Gymnáziu Pacov

24. 11. 2022: Klasifikační porada

29. 11. 2022: Valná hromada SRPG, třídní schůzky

23. 12. 2022 až 2. 1. 2023: Vánoční prázdniny

5. 1. 2023: Správní rada SRPG, konzultace rodičů s vyučujícími

25. 1. 2023: Klasifikační porada

31. 1. 2023: Vydávání pololetních vysvědčení

1. 2. 2023: Den otevřených dveří

3. 2. 2023: Pololetní prázdniny

3. 2. 2023: Maturitní ples oktávy

20. 2. 2023 až 26. 2. 2023: Jarní prázdniny

4. 4. 2023: Maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury

6. 4. 2023: Velikonoční prázdniny

12. 4. 2023: Maturitní písemná práce z anglického jazyka

14. 4. 2023: Maturitní písemná práce z německého jazyka

17. 4. 2023: První řádný termín jednotných přijímacích zkoušek

18. 4. 2023: Druhý řádný termín jednotných přijímacích zkoušek

25. 4. 2023: Správní rada SRPG, třídní schůzky

27. 4. 2023: Klasifikační porada

2. 5. 2023 až 5. 5. 2023: Didaktické testy společné části maturitních zkoušek

10. 5. 2023: První náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

11. 5. 2023: Druhý náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

12. 5. 2023: Poslední zvonění

22. 5. 2023 a 23. 5. 2023: Ústní zkoušky profilové části maturit

28. 5. 2023 až 3. 6. 2023: Cyklistický, turistický a vodácký kurz sexty

30. 5. 2023: Předávání maturitních vysvědčení

13. 6. 2023: Správní rada SRPG, konzultace rodičů s vyučujícími

22. 6. 2023: Klasifikační porada

26. 6. 2023 a 27. 6. 2023: Školní výlety tercie, kvarty, kvinty a septimy

30. 6. 2023: Vydávání ročníkových vysvědčení

1. 7. 2023 až 3. 9. 2023: Hlavní prázdniny

To top