Školní rok 2023/2024

Důležité termíny:

4. 9. 2023: Zahájení školního roku

4. 9. 2023 až 6. 9. 2023: Adaptační kurz tercie

12. 9. 2023: Správní rada SRPG, třídní schůzky

14. 9. 2023 až 16. 9. 2023: Školní výlet oktávy

3. 10. 2023 až 6. 11. 2023: Terénní výuka (kvinta)

10. 10. 2023 až 13. 11. 2023: Exkurze do Itálie

26. 10. 2023 až 27. 10. 2023: Podzimní prázdniny

31. 10. 2023: Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno (septima, oktáva)

12. 11. 2023 až 16. 11. 2023: Exkurze do Francie, Belgie a Nizozemska

21. 11. 2023: Klasifikační porada

23. 11. 2023: Správní rada SRPG, členská schůze SRPG, třídní schůzky

28. 11. 2023: Den otevřených dveří

1. 12. 2023: Návštěvní den ZŠ na Gymnáziu Pacov

23. 12. 2023 až 2. 1. 2024: Vánoční prázdniny

9. 1. 2024: Správní rada SRPG, konzultace rodičů s vyučujícími

10. 1. 2024 až 16. 1. 2024: Lyžařský výcvikový kurz (kvinta)

25. 1. 2024: Klasifikační porada

31. 1. 2024: Vydávání pololetních vysvědčení

2. 2. 2024: Pololetní prázdniny

2. 2. 2024: Maturitní ples oktávy

12. 2. 2024 až 18. 2. 2024: Jarní prázdniny

28. 3. 2024: Velikonoční prázdniny

4. 4. 2024: Maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury

9. 4. 2024: Maturitní písemná práce z anglického jazyka

12. 4. 2024: Maturitní písemná práce z německého jazyka

16. 4. 2024: První termín jednotných přijímacích zkoušek

17. 4. 2024: Druhý termín jednotných přijímacích zkoušek

23. 4. 2024: Správní rada SRPG, třídní schůzky

30. 4. 2024: Klasifikační porada

2. 5. 2024 až 6. 5. 2024: Didaktické testy společné části maturitních zkoušek

10. 5. 2024: Poslední zvonění

12. 5. 2024 až 18. 5. 2024: Výměnný pobyt studentů ve Švýcarsku

20. 5. 2024 až 23. 5. 2024: Ústní zkoušky profilové části maturit

29. 5. 2024: Předávání maturitních vysvědčení

1. 6. 2024 až 7. 6. 2024: Cyklistický, turistický a vodácký kurz sexty

9. 6. 2024 až 14. 6. 2024: Návštěva švýcarské partnerské školy z Arni

11. 6. 2024: Správní rada SRPG, konzultace rodičů s vyučujícími

20. 6. 2024: Klasifikační porada

24. 6. 2024 a 25. 6. 2024: Školní výlety tercie, kvarty, kvinty a septimy

28. 6. 2024: Vydávání ročníkových vysvědčení

29. 6. 2024 až 1. 9. 2024: Hlavní prázdniny

To top