Jazykově-vzdělávací pobyt ve Skotsku

Na základě výzvy MŠMT organizuje Gymnázium Pacov jazykově-vzdělávací pobyt do Skotska. Jedná se o poznávací zájezd spojený s výukou angličtiny. Program zájezdu zahrnuje:

1. den: večer odjezd od školy, noční transfer
2. den: zastávka Amsterdam, noční trajekt do Newcastlu (plavba cca 15 hod.)
3. den: přejezd do Edinburghu s případnou zastávkou na zajímavém místě, nocleh v rodinách
4. den: dopoledne výuka, odpoledne prohlídka Edinburghu, nocleh v rodinách
5. den: dopoledne výuka, odpoledne výlet mimo Edinburgh, nocleh v rodinách
6. den: celodenní výlet do Highlands a LochNess, nocleh v rodinách
7. den: přejezd do Anglie, na trase zastávka, nocleh v hotelu typu F1
8. den: celodenní prohlídka Londýna, noční trajekt do Calais
9. den: příjezd do Pacova v odpoledních hodinách

Výuka proběhne v rozsahu 9 hodin, bude vedena kvalifikovaným učitelem/lektorem a bude zakončena certifikátem. Studenti budou před odjezdem rozděleni na základě vstupního testu z angličtiny do 3 skupin.

Ubytování v hostitelských rodinách je včetně plné penze (obědy formou balíčků), v hotelu typu F1 se snídaní, na trajektu v kajutách bez snídaně.

Studentům je z projektu hrazena veškerá doprava (autobus, trajekty), všechny noclehy (včetně jídla, pokud je uvedeno), výuka (včetně materiálů a certifikátu), služby průvodce, informační materiály a mapky, kompletní cestovní pojištění. Účastníci zájezdu se budou finančně podílet na vstupném.

Pobyt se uskuteční ve dnech 11. – 19. října 2015 a je určen pro studenty sexty, septimy a oktávy. Celkový počet zúčastněných studentů je 42. Výběr studentů proběhne na základě předem stanovených kritérií.

Skotsko – kritéria výběru

Skotsko – závazná přihláška

 

To top