Den GYPA

24. 6. 2015 se Gymnázium Pacov stalo dějištěm něčeho neobvyklého, ba nevídaného. Na toto datum připadl již tradičně pořádaný Den GYPA, který se nese v duchu veselém, rozverném, neboť známky jsou uzavřeny a atmosféra voní letními prázdninami. V předešlých letech se za mohutného doprovodu nadšených fanoušků rozléval školními chodbami křik mladých fotbalistů, florbalistů či volejbalistů. Letos tomu ovšem bylo jinak.
Úderem 8 hodiny ranní si pozornost studentů získal pan Jan Kamír přednáškou o životě a tajích Jižní Ameriky. Rozehrané dopoledne pokračovalo v útrobách školy, kde bylo pro nejmenší osazenstvo školní budovy, žáky 4. třídy základní školy, připraveno několik soutěžních disciplín. Síly mohli změřit ve skoku v pytli, hodu rozličnými předměty do kyblíku či pantomimických scénkách. Jednotlivá stanoviště střežili studenti kvinty. Klání zakončily famfáry pro vítěze, rozdaly se diplomy a celý program byl završen opékáním špekáčků v provizorním ohništi před školou. Nyní se můžeme jen těšit, co dalšího přinesen Den GYPA v roce 2016.

Mgr. Šárka Mařincová

To top