Zvol si info – algoritmy sociálních sítí a dezinformační techniky

Ve spolupráci s organizací Zvol si info byly pro studenty vyššího gymnázia na dnešek připraveny workshopy, které jim mají pomoci prohloubit jejich informačních gramotnost na sociálních sítích a ve světě médií obecně.

Lektorka Anička Buršová se studenty kvinty probírala algoritmy sociálních sítí, jak fungují a jak nás nutí trávit stále více času s mobilním telefonem v ruce. Jedním z cílů bylo uvědomit si důsledky tohoto chování. Studenti pak společně došli k tomu, jak se projevuje závislost na sociálních sítích a jakým způsobem lze z tohoto začarovaného kruhu vystoupit.

Další dva workshopy byly věnovány dezinformačním mechanismům. Nejprve studenti sexty, a poté i septimy zjišťovali, jak obtížné je v dnešním světě přehlceném informacemi umět rozlišit ty, které jsou pravdivé, od nepravdivých. Zamýšleli se nad tím, jaké manipulativní techniky se používají nejčastěji, a sami si vyzkoušeli, jak takové techniky fungují.

Naši studenti dokázali, že jsou ve světě sociálních sítí poměrně dobře informovaní a že jsou jejich znalosti ohledně dezinformací na velmi dobré úrovni. Dokážou kriticky posuzovat informace, které se k nim skrze média a sociální sítě dostávají, a vnímají, jak snadné je využít různé manipulativní techniky k ovládání velké části společnosti. Velmi dobře si tudíž uvědomují, že vzdělávání v této oblasti je v dnešní době klíčové.

Mgr. Markéta Palátová

Kvinta
Sexta
Septima
To top