Studenti sexty a OSPOD

Co je OSPOD? Jaké má kompetence? Jaké případy nejčastěji řeší? Jak je to s trestní odpovědností mladistvých? Jak probíhá umisťování dětí do diagnostických ústavů, dětských domovů apod.? Na tyto a další otázky studentům sexty odpovídali minulý týden pan Macháček a paní Vokurková z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Pacově. Návštěva úřadu navazovala na výuku sociologie v Základech společenských věd, kde jsme se bavili o rodině, o jejích funkcích, podobách v různých kulturách a výchovných strategiích.

Mgr. Markéta Palátová

To top