Školní fórum na Gymnáziu Pacov

V úterý 28. 3. 2023 proběhlo na pacovském gymnáziu školní fórum pod vedením Jana Burdy, předsedy představenstva Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina a člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Zástupci diskutovali o tom, co se jim v našem městě a škole líbí a co by bylo potřeba zlepšit. Fórum probíhalo formou diskuzí, prezentací a hlasování o návrzích. Studentského fóra se zúčastnili také představitelé města a školy, konkrétně pan starosta (Tomáš Kocour) a pan ředitel (Josef Novák). Výsledkem diskuzí byl zájem studentů o rekonstrukci sokolovny a prostoru kolem gymnázia. Co se týká školy samotné, uvítali by především speciální rozvrh, který by byl přívětivější k maturantům, a posílení výuky dalších cizích jazyků. Kromě toho by byli rádi, kdyby ve škole vznikly klidové zóny, kde by bylo možné trávit polední přestávky a volné hodiny.

Pan starosta i pan ředitel měli na závěr možnost se k návrhům vyjádřit a diskutovat se studenty o možnostech, jak nápady realizovat. Všem zúčastněným děkujeme za jejich podněty a ochotu zajímat se o věci, které se nás všech bezprostředně týkají.

To top