ŘEDITELSKÉ VOLNO 18. 11. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů den volna pro žáky v termínu 18. 11. 2022.

Mgr. Josef Novák

To top