29. 11. 2022

Třídní schůzky pro kvintu, sextu, septimu a oktávu od 17:00 hod., pro tercii a kvartu od 17:30 hod.

To top