Prohlášení Gymnázia Pacov

Gymnázium Pacov se nepřipojilo ke stávce škol dne 27. 11. 2023.

Jeho pedagogičtí zaměstnanci nicméně nesouhlasí se záměrem snížit školám hodnotu parametru PHmax. Tímto krokem by byly školy nuceny snížit počty dělených hodin a utlumit mnoho změn vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání, ke kterým v posledních letech přistoupily.

Individuální přístup ke vzdělávání žáků podle jejich potřeb a schopností, zmenšení podílu frontální výuky, praktická a badatelská forma vzdělávání a možnost volby profilových předmětů jsou podmíněny prací v menších skupinách.

Vyučovat především velké skupiny žáků by byl ve vývoji školy krokem zpět a na kvalitě vzdělávání by se projevil negativně.

To top