Peer Edushop – eTwinningový projekt 2021

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout základní školení v programování našim studentům, které považujeme za svou budoucnost v dnešních podmínkách, kdy se informační technologie neustále vyvíjejí, abychom drželi krok s měnícími se technologiemi.

Dílčími cíli tohoto projektu je zajistit aktivní účast studentů na aktivitách kurzu v průběhu celého procesu, umožnit jim aktivně se vzdělávat tvorbou nových studijních materiálů a životem, poskytovat řešení problémů, které ve školách zažívají (porozumění lekci, její propojení s každodenním životem, řešení problémů atd.), pokud jde o úspěchy, které se naučili v rámci osnov, a rozvíjet kreativní myšlení a designérské dovednosti. Kromě toho se očekává, že partnerství s různými lidmi z různých zemí zlepší komunikační dovednosti našich studentů tak, aby se stali světovými občany

Účastníci: Turecko, Španělsko a Česká republika – https://twinspace.etwinning.net/176165/pages/page/1583938

Více informací o projektu najdete v sekci Projekty: https://www.gpacov.cz/?page_id=6666

To top