Mezinárodní projekty – eTwinning

CO JE TO E-TWINNING?

eTwinning je službou (webovým prostředím), která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami. Spolupráce není ohraničena ani předměty ani aprobacemi učitelů.

PROJEKTY REALIZOVANÉ GYMNÁZIEM PACOV:

Ukončené projekty:

 • What a Riddle
 • Teen-Agers Face to Face (tento projekt byl oceněný „Cenou kvality“).
 • S. – M.U.S.I.C – Songs Make Us Share International Creativity
 • Promoting Magic Places in Europe
 • Living Europe
 • Legends around Europe
 • Peer Edushop

Projekty probíhající ve školím roce 2019/2020

 • Cultural Heritage. This project is interested in cultural heritage and Europa Nostra as partners from Turkey and Albania. So we create a project towards museum education for our students aged 12-15. We would like to work experienced teachers upon this topic and share works on twinspace and moreover, turn it into an erasmus+ project.
 • Museum education is a specialized field devoted to developing and strengthening the education role of non-formal education spaces and institutions such as museums. Its main objective is to engage visitors in learning experiences to enhance their curiosity and interest on their objects and collections.
 • Christmas from Different Perspektives:
  Prezentace žáků tercie k projektu:
  https://docs.google.com/presentation/d/1oyXv55G4Qn_dJcSwXHDsV4GeoPHqgdHzys_BCteg8L4/edit#slide=id.p
Obrázek k projektu.

Christmas is generally associated with the birth of Jesus Christ, but today teenagers view it differently. That is why we are going to speak more about our own special meals rather than traditional ones and about advertisements for presents more than typical presents.Diver-city is attractive for a citizen who´s active! Different ethnical and cultural groups from different countries of the EU are called to share their cultural heritage, co-operate, learn (from) each other, discover the similarities and diversities of their home towns; culture and history, work as active citizens and intervene in its everyday life in order to improve it!

Projekty probíhající ve školím roce 2020/2021

PEER EDUSHOP – eTwinning project 2021

Seznámení s e-Twinningovým projektem Peer Edushop a spolupracujícími školami:

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout základní školení v programování našim studentům, které považujeme za svou budoucnost v dnešních podmínkách, kdy se informační technologie neustále vyvíjejí, abychom drželi krok s měnícími se technologiemi.

Dílčími cíli tohoto projektu je zajistit aktivní účast studentů na aktivitách kurzu v průběhu celého procesu, umožnit jim aktivně se vzdělávat tvorbou nových studijních materiálů a životem, poskytovat řešení problémů, které ve školách zažívají (porozumění lekci, její propojení s každodenním životem, řešení problémů atd.), pokud jde o úspěchy, které se naučili v rámci osnov, a rozvíjet kreativní myšlení a designérské dovednosti. Kromě toho se očekává, že partnerství s různými lidmi z různých zemí zlepší komunikační dovednosti našich studentů tak, aby se stali světovými občany.

Účastníci: Turecko, Španělsko a Česká republika – https://twinspace.etwinning.net/176165/pages/page/1583938

Zajímavé výukové hry, které již existují. V této sekci jsme navrhli hry, které jsou vzrušující, zajímavé, motivující i přesto, že nejsou digitální: https://twinspace.etwinning.net/176165/pages/page/1589389

Studenti z Gymnázia Pacov – připravili jsme v programu avatarmaker.com naši vlastní avatarovou fotku a nahráli ji s krátkým popisem našich koníčků:

A toto je hlavní část naší spolupráce. Vytvořili jsme hry, které jsou nejen veselé a zábavné, ale také vzdělávací:

Alphabet questions: https://scratch.mit.edu/projects/533389207

typo racer: https://scratch.mit.edu/projects/529264071

Do you know elements? https://scratch.mit.edu/projects/532476131

Music quiz: https://scratch.mit.edu/projects/531622041

Towns of CZE: https://scratch.mit.edu/projects/530542543

Counting: https://scratch.mit.edu/projects/533912243

Czech Republic quiz: https://scratch.mit.edu/projects/531586492/

Math quiz: https://scratch.mit.edu/projects/535339754/

Během celého procesu práce v e-Twinningovém projektu se studenti a učitelé zúčastnili tří meetingů, kde měli možnost se nejen seznámit s ostatními zeměmi, ale také si popovídat na různá témata, která je zajímala. Komunikace probíhala v angličtině v internetovém prostředí ZOOM.