Organizace výuky od 14. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 bude výuka ve všech třídách gymnázia probíhat distanční formou.

Studenti obdrží od třídních učitelů nový rozvrh distančních hodin. Vyučované jednotky prostřednictvím MS Teams budou nově trvat 60 minut.

Podzimní prázdniny byly rozšířeny opatřením MŠMT o 2 dny volna 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020.

Mgr. Josef Novák, ředitel školy

To top