Bílá pastelka

Gymnazisté z Pacova pomáhají jako jediní ze všech škol na Vysočině

Studenty z tercie pacovského gymnázia hned tak něco nezaskočí. Od jejich záměru účastnit se už jednadvacátého ročníku celorepublikové sbírky Bílá pastelka je neodradily ani skutečnosti jako nepřízeň počasí či anticovidová opatření. Těsně před nástupem na distanční výuku, v úterý 13. října, se dobrovolníci v tričkách s logem sbírky rozhodli zapojit do podobného charitativního projektu vůbec poprvé, aby za vybrané finance mohli přispěvatelům rozdat bílé pastelky. Pastelka bílé barvy a s nápisem „Umění žít ve tmě“ připomíná bílou hůl a život zrakově postižených, symbolizuje odvahu překonávat překážky spojené se ztrátou zraku. Dárci svým příspěvkem 30 Kč a více tak podpořili smysluplné aktivity nejen v kraji Vysočina, ale také celostátní projekty. Prostřednictvím zastřešující prospěšné společnosti Tyfloservis pomáhá výtěžek sbírky nevidomým a těžce slabozrakým například s výukou různých sebeobslužných dovedností, s nácvikem orientace v prostoru, s výukou čtení a psaní Braillova bodového písma, dále putuje na výcvik vodicích psů, slouží k odstraňování orientačních bariér či financuje vydávání časopisů pro zrakově postižené.

Děkujeme všem, kteří v této nelehké době neváhali nezištně přispět na dobrou věc. V době, kdy roušky sice zakrývají tvář, nikoliv však dobré úmysly a solidaritu lidí.

Mgr. Leona Stejskalová

Tercie – Bílá pastelka
To top