Komunální politika s Ing. Vlčkem (beseda)

V pondělí 5. února měli studenti septimy příležitost diskutovat s Ing. Lukášem Vlčkem, poslancem Parlamentu ČR a místostarostou Pacova, o významu komunální politiky pro občany. Beseda se uskutečnila v rámci výuky politologie v předmětu Základy společenských věd a navázala tak na učivo o veřejně správě.

Hlavními tématy besedy byly principy fungování zastupitelské demokracie jako stěžejního znaku demokratické společnosti, význam komunální politiky a její dopady na každodenní život občanů obce nebo města, pravomoci obecního zastupitelstva jako nejvyššího orgánu obce, princip financování obcí a měst, nebo diskuze nad otázkou věkové hranice aktivního volebního práva a úskalí jejího snižování nebo zvyšování.

V návaznosti na dnešní debatu jsme přijali pozvání na návštěvu Poslanecké sněmovny, kde bychom se seznámili s fungováním politiky na celostátní úrovni. Děkujeme panu Ing. Vlčkovi za jeho čas a ochotu a budeme se těšit na další setkání.

Mgr. Markéta Palátová

To top