Přijďte k nám studovat

Přijďte k nám studovat

Gymnázium Pacov je v mnoha ohledech výjimečná škola:

  • Šestileté studium je méně známá, ale osvědčená varianta víceletého gymnázia. Žáci tráví poslední dva roky povinné školní docházky v náročném a rozvíjejícím prostředí střední školy. Na druhou stranu ve 13 letech, kdy do školy nastupují, bez problémů zvládají eventuální dojíždění.
  • Nízký počet tříd (v každém ročníku máme jen jednu) odstraňuje anonymitu a poskytuje prostor pro realizaci všem žákům. Také učitelům umožňuje znát dobře své žáky, protože je většinou učí na oba předměty své aprobace.
  • Nová budova (dokončená v roce 1997) je moderní, světlá, barevná, má netradiční řešení hlavně specializovaných učeben a žáci se v ní cítí dobře. Je celá vybavena rychlou počítačovou sítí 1Gbit/s a také wi-fi sítí (od firmy Cisco, tedy prvotřídní kvality).
  • Škola poskytuje všeobecné vzdělání pokrývající celou šíři humanitních a přírodovědných předmětů. Studenti zvládnou dva světové jazyky (angličtinu, němčinu) a samozřejmé návyky na práci s výpočetní technikou. Zvládnutí počítačové grafiky většinou studentů je v českých poměrech ojedinělé. Pro zájemce škola nabízí jako nepovinné předměty pokročilou rastrovou a vektorovou grafiku, pokročilou tvorbu webu, střih videa apod.

Základní informace o studiu na Gymnáziu Pacov najdete na stránce Přijímací řízení.

Kritéria přijetí si můžete přečíst zde.

Gymnázium Pacov nabízí uchazečům o studium ze 7. tříd ZŠ přípravné kurzy na jednotné přijímací testy z matematiky a z českého jazyka.

Termíny přípravných kurzů jsou naplánovány na soboty 26. 2. 2022, 5. 3. 2022, 12. 3. 2022, 19. 3. 2022, 26. 3. 2022 a 2. 4. 2022 (vždy od 8:00 do 11:30 hod.).

PŘÍŠTÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 1. 2. 2023

https://www.gpacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/Gymnazium_Pacov_2022.pdf