Přijďte k nám studovat

Přijďte k nám studovat

Gymnázium Pacov je v mnoha ohledech výjimečná škola:

  • Šestileté studium je méně známá, ale osvědčená varianta víceletého gymnázia. Žáci tráví poslední dva roky povinné školní docházky v náročném a rozvíjejícím prostředí střední školy. Na druhou stranu ve 13 letech, kdy do školy nastupují, bez problémů zvládají eventuální dojíždění.
  • Nízký počet tříd (v každém ročníku máme jen jednu) odstraňuje anonymitu a poskytuje prostor pro realizaci všem žákům. Také učitelům umožňuje znát dobře své žáky, protože je většinou učí na oba předměty své aprobace.
  • Nová budova (dokončená v roce 1997) je moderní, světlá, barevná, má netradiční řešení hlavně specializovaných učeben a žáci se v ní cítí dobře. Je celá vybavena rychlou počítačovou sítí 1Gbit/s a také wi-fi sítí (od firmy Cisco, tedy prvotřídní kvality).
  • Škola poskytuje všeobecné vzdělání pokrývající celou šíři humanitních a přírodovědných předmětů. Studenti zvládnou dva světové jazyky (angličtinu, němčinu) a samozřejmé návyky na práci s výpočetní technikou. Zvládnutí počítačové grafiky většinou studentů je v českých poměrech ojedinělé. Pro zájemce škola nabízí jako nepovinné předměty pokročilou rastrovou a vektorovou grafiku, pokročilou tvorbu webu, střih videa apod.

Základní informace o studiu na Gymnáziu Pacov najdete na stránce Přijímací řízení.

Kritéria přijetí naleznete zde.

Gymnázium Pacov nabízí uchazečům o studium ze 7. tříd ZŠ přípravné kurzy na jednotné přijímací testy z matematiky a z českého jazyka.

Termíny přípravných kurzů byly plánovány na soboty 27. 2. 2021, 6. 3. 2021, 13. 3. 2021 a 20. 3. 2021 (vždy od 8:00 do 11:30 hod.).

Po přesunutí jednotných přijímacích testů na květen byly výše uvedené termíny doplněny o soboty 27. 3. 2021, 10. 4. 2021, 17. 4. 2021 a 24. 4. 2021 (opět od 8:00 do 11:30 hod.).

PŘÍŠTÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 20. 11. 2021