Přijímací řízení

Základní informace pro zájemce o studium

Gymnázium Pacov přijímá každoročně do šestiletého oboru (79-41-K/61 Gymnázium) žáky 7. tříd ZŠ a výjimečně na doplnění kvinty žáky devátých tříd ZŠ.

Povinnou součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a z matermatiky, připravená Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (tzv. CERMATem).

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně nových formulářů přihlášek ke studiu). Je rovněž možné si prohlédnout zadání didaktických testů.

V dodatkovém přijímacím řízení do 3. ročníku šestiletého gymnázia uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury, vytvořené Gymnáziem Pacov. Zadání přijímacích zkoušek z minulých ročníků si můžete přečíst v sekci Výsledky přijímacích zkoušek.

  1. termín jednotných přijímacích testů na víceletá gymnázia: 16. 4. 2020
  2. termín jednotných přijímacích testů na víceletá gymnázia: 17. 4. 2020

termín 1. kola přijímacích zkoušek do 2. ročníku (kvarty) po 8. třídě ZŠ a do 3. ročníku (kvinty) po 9. třídě ZŠ: 22. 4. 2020

  1. náhradní termín jednotných přijímacích testů na víceletá gymnázia: 13. 5. 2020
  2. náhradní termín jednotných přijímacích testů na víceletá gymnázia: 14. 5. 2020

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

Ve 2. kole přijímacího řízení bude ze 7. tříd ZŠ (případně ze 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 8 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 3. 6. 2019.

Druhé kolo přijímacího řízení do 3. ročníku (kvinty)

Ve 2. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 9. tříd ZŠ (případně ze 4. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 2. ročníků šestiletých gymnázií) do 3. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 12 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 22. 5. 2019.

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

V 1. kole přijímacího řízení bude ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 30 žáků.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 1. 3. 2019.

Ředitel ZŠ potvrdí správnost prospěchu za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy. Potvrzení lékaře není nutné.

Po podání přihlášky je nutné požádat základní školu o vydání zápisového lístku (případným zájemcům ze středních škol jej vydává krajský úřad kraje, ve kterém mají trvalé bydliště). Ten podávají uchazeči na tu střední školu, na kterou byli přijati a kterou si vybrali ke studiu (protože každý uchazeč může být teoreticky přijat najednou na více škol).

Kritéria přijetí si přečtěte v následujícím souboru:

Kritéria přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení do 3. ročníku (kvinty)

V 1. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 9. tříd ZŠ (případně ze 4. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 2. ročníků šestiletých gymnázií) do 3. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 13 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 1. 3. 2019.


PŘÍŠTÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 5. 2. 2020