Přijímací řízení

Základní informace pro zájemce o studium

Gymnázium Pacov přijímá každoročně do šestiletého oboru (79-41-K/61 Gymnázium) žáky 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  Výjimečně na doplnění kvarty žáky osmých tříd ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a na doplnění kvinty žáky devátých tříd ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Povinnou součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a z matermatiky, připravená Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (tzv. CERMATem).

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně nových formulářů přihlášek ke studiu). Je rovněž možné si prohlédnout zadání didaktických testů k procvičování.

V dodatkovém přijímacím řízení do 2. a 3. ročníku šestiletého gymnázia uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury, vytvořené Gymnáziem Pacov. Zadání přijímacích zkoušek z minulých ročníků si můžete přečíst v sekci Výsledky přijímacích zkoušek.

Třetí kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

Ve 3. kole přijímacího řízení budou ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijati maximálně 2 žáci.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 30. 7. 2021.

Ředitel ZŠ potvrdí správnost prospěchu za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy. Potvrzení lékaře není nutné.

Po podání přihlášky je nutné požádat základní školu o vydání zápisového lístku (případným zájemcům ze středních škol jej vydává krajský úřad kraje, ve kterém mají trvalé bydliště). Ten podávají uchazeči na tu střední školu, na kterou byli přijati a kterou si vybrali ke studiu (protože každý uchazeč může být teoreticky přijat najednou na více škol).

Kritéria přijetí si přečtěte v následujícím souboru:

Kritéria přijímacího řízení

Třetí kolo přijímacího řízení do 2. ročníku (kvarty)

Ve 3. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 8. tříd ZŠ (případně ze 3. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 1. ročníků šestiletých gymnázií) do 2. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 9 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 30. 7. 2021.

Třetí kolo přijímacího řízení do 3. ročníku (kvinty)

Ve 3. kole dodatkového přijímacího řízení budou z 9. tříd ZŠ (případně ze 4. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 2. ročníků šestiletých gymnázií) do 3. ročníku šestiletého gymnázia přijati maximálně 3 žáci.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 30. 7. 2021.

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

Ve 2. kole přijímacího řízení budou ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijati maximálně 3 žáci.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 15. 6. 2021.

Ředitel ZŠ potvrdí správnost prospěchu za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy. Potvrzení lékaře není nutné.

Po podání přihlášky je nutné požádat základní školu o vydání zápisového lístku (případným zájemcům ze středních škol jej vydává krajský úřad kraje, ve kterém mají trvalé bydliště). Ten podávají uchazeči na tu střední školu, na kterou byli přijati a kterou si vybrali ke studiu (protože každý uchazeč může být teoreticky přijat najednou na více škol).

Kritéria přijetí si přečtěte v následujícím souboru:

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení do 2. ročníku (kvarty)

V 1. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 8. tříd ZŠ (případně ze 3. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 1. ročníků šestiletých gymnázií) do 2. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 9 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 15. 6. 2021.

Druhé kolo přijímacího řízení do 3. ročníku (kvinty)

Ve 2. kole dodatkového přijímacího řízení budou z 9. tříd ZŠ (případně ze 4. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 2. ročníků šestiletých gymnázií) do 3. ročníku šestiletého gymnázia přijati maximálně 3 žáci.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 15. 6. 2021.


První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

V 1. kole přijímacího řízení bude ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 30 žáků.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 1. 3. 2021.

Ředitel ZŠ potvrdí správnost prospěchu za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy. Potvrzení lékaře není nutné.

Po podání přihlášky je nutné požádat základní školu o vydání zápisového lístku (případným zájemcům ze středních škol jej vydává krajský úřad kraje, ve kterém mají trvalé bydliště). Ten podávají uchazeči na tu střední školu, na kterou byli přijati a kterou si vybrali ke studiu (protože každý uchazeč může být teoreticky přijat najednou na více škol).

Kritéria přijetí si přečtěte v následujícím souboru:

Kritéria přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení do 2. ročníku (kvarty)

V 1. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 8. tříd ZŠ (případně ze 3. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 1. ročníků šestiletých gymnázií) do 2. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 9 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 1. 3. 2021.

První kolo přijímacího řízení do 3. ročníku (kvinty)

V 1. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 9. tříd ZŠ (případně ze 4. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 2. ročníků šestiletých gymnázií) do 3. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 7 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 1. 3. 2021.


PŘÍŠTÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 2. 2. 2022