Projekt e-Twinning

KULTURNÍ VĚDOMOSTI A NÁSTROJE WEB2

Naše škola se každoročně zapojuje do projektů e-Twinning. Tato platforma umožňuje studentům z evropských států, ale i mnoha dalším, spolupracovat na mezinárodních projektech. Naše spolupráce proběhla mezi Gymnáziem Pacov a školami z Turecka, Rakouska, Chorvatska a Portugalska.

Cílem projektu je rozvíjet znalosti cizích jazyků a digitálních dovedností, učit se kultuře různých zemí, zlepšit spolupráci a upevnit povědomí o životním prostředí a e-bezpečnosti a podpořit tak cíle osnov.

Všechny aktivity probíhají pomocí vhodných nástrojů Web2 a dáváme předost spolupráci ve smíšených skupinách.

Jak projekt probíhal?

Listopad: Studenti vytvořili své avatary a představili sebe, své školy a země. Použili jsme Web2 prostředí https://www.pixton.com/

Prosinec: Studenti představili ostatním zemím své přední spisovatele a jejich díla, to vše rozděleno do 5 odlišných literárních žánrů. Použili jsme webovou aplikaci https://learningapps.org/

Leden: Studenti se zapojili do soutěže o nejlepší píseň tím, že svou oblíbenou píseň popsali, zjistili zákulisí vzniku písně a vzájemně hodnotili písně jiných zemí. www.mentimeter.com

Únor: Studenti informují ostatní země o tradičních receptech pro své země.

Březen: Studenti dokončují jednotlivé aktivity, sledují práci ostatních studentů.

Duben: Projekt je diseminován na různých mediích a uzavírán.

Během celého trvání projektu se konaly schůzky nejen učitelů, ale i studentů. Ti zde představili ostatním studentům svoji školu, region a zemi pomocí prezentací. Ke komunikaci jsme dále používali Zoom, WhatsApp nebo e-maily.

Ing. Blanka Kortánová

Ukázka práce
Ukázka práce
Pracovní avatar tým