Sláva, nazdar výletům na gymnáziu

Začátek letošního školního roku se na pacovském gymnáziu nesl v duchu školních výletů. Noví terciáni vyrazili jako obvykle na adaptační kurz, ostatní studenti se se svými učiteli vydali objevovat různé kouty naší země. A kam tedy zamířili a jak si první zářijové dny užili? Tercie Naši noví terciáni absolvovali, jak se již stalo tradicí, adaptační

Read More

Zapojení do projektu Dějepis+

Gymnázium Pacov se od září 2021 zapojilo do pokusného ověřování výuky moderních dějin v projektu Dějepis+ – Proměna výuky 20. století. Podrobnosti si můžete přečíst v sekci Ve škole – Projekty.

Projektový den mimo školu

S koncem školního roku se gymnáziu podařilo zorganizovat Projektový den mimo školu. Zúčastnili se jej studenti kvarty, kteří si v Táboře ve spolupráci s Ing. Vališem nejprve prošli geologickou expozicí, aby se následně přesunuli do místní čističky odpadních vod, kde pro ně byla připravena exkurze s vynikajícím odborným výkladem. Závěrem pak, opět pod laskavým vedením

Read More

Projekt Stopy židovské kultury v Pacově

Projektový den na téma Stopy židovské kultury v Pacově byl určen pro studenty sexty a vybrané studenty septimy. Proběhl v pátek 25. června z velké části ve škole a ukončen byl v prostorách židovské synagogy. Studenti septimy dostali za úkol sdílet své znalosti týkající se judaismu se studenty sexty, společně pak zhlédli dokument, ve kterém

Read More

Sportovně-turistický kurz 2021

5. června 2021 se třídy sexta a septima vydaly na letní kurz. Sportovně-turistický kurz je pravidelnou akcí naší školy, které se obvykle účastní studenti druhého ročníku. Loňský rok nám v podobných aktivitách nepřál, ale vše jsme si mohli vynahradit na konci tohoto školního roku. V sobotu ráno jsme se všichni sešli u školy, abychom odevzdali kola a

Read More

Peer Edushop – eTwinningový projekt 2021

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout základní školení v programování našim studentům, které považujeme za svou budoucnost v dnešních podmínkách, kdy se informační technologie neustále vyvíjejí, abychom drželi krok s měnícími se technologiemi. Dílčími cíli tohoto projektu je zajistit aktivní účast studentů na aktivitách kurzu v průběhu celého procesu, umožnit jim aktivně se vzdělávat tvorbou nových

Read More

Maturitní zkoušky 2021

Ve dnech 3. a 4. června proběhly na pacovském gymnáziu profilové části maturitních zkoušek. Celou fotogalerii najdete na fb stránkách školy (https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gpacov&set=a.3932694823466267).

Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima se od pondělí 24. 5. 2021 vzdělávají prezenčně bez rotace. Frekvence preventivního antigenního testování se mění na jedenkrát týdně po prvním příchodu do školy. Studenti z Pacova se k testování dostaví v 7:15 hod., dojíždějící po příjezdu spoje. Při cestě na oběd do školní jídelny a zpět platí zákaz

Read More