Návštěva ze Švýcarska

V neděli 9. června jsme přivítali 18 švýcarských žáků, dvě učitelky a ředitele základní školy ze švýcarské vesničky Arni. Po příjezdu následovalo krátké přivítání a rozdělení do českých rodin. Tímto začal výměnný pobyt Švýcarů v Čechách. V pondělí jsme přivítali švýcarskou skupinu na gymnáziu. Naše děti zazpívaly pár českých písniček a odvedly si je na prohlídku školy a města. Navštívili jsme také Muzeum Antonína Sovy a po společném obědě jsme odjeli do Pelhřimova prohlédnout si Muzeum rekordů a kuriozit. Protože téměř všechny děti pochází ze statků a jsou zvyklé pomáhat s dobytkem a na poli, velice se těšily na návštěvu pacovského kravína.

Během následujících dnů jsme navštívili Budějovický Budvar, Zámek a Zoo Hluboká, velbloudí farmu v Záhosticích, Čokomuzeum v Táboře, Sklárnu Janštejn, Technické muzeum v Telči, Obludiště Dolní Pěna a Chýnovské jeskyně. Páteční den jsme strávili v Praze, kde jsme prošli Královskou cestou od Hradčan po Staroměstské náměstí. Po prohlídce Muzea fantastických iluzí jsme se se Švýcary rozloučili a na ně už čekala pouze večeře a cesta zpět do Arni.

Kvůli covidu jsme mohli výměnný pobyt zorganizovat až po sedmi letech. Doufáme, že znovu navážeme na tradici výměnných pobytů po třech letech.

Tímto bychom také chtěli poděkovat Městu Pacov a SRPG za finanční příspěvky, bez kterých by cena zájezdu byla vysoká, a tudíž by se nemohly zúčastnit všechny děti.

Ing. Kamila Turečková, Mgr. Veronika Holíková, studenti Gymnázia Pacov

To top