Život dětem – Sluníčkové dny

Studentům sexty se letos podařilo vybrat pro toto občanské sdružení, které pomáhá vážné nemocným dětem, částku 16218,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli :-).

Sluníčkové dny – leták s informacemi
To top