Záchrana pacovské synagogy

Milí studenti, vážení rodiče, přátelé,

nebuďme lhostejní ke kulturním památkám našeho města a pojďme společně podpořit záchranu pacovské synagogy v anketě Zlatá jeřabina, kterou pořádá Kraj Vysočina. Najdete ji v sekci “Péče o kulturní dědictví” … stačí jen vyplnit formulář.

Zde odkaz na stránkách našeho města: https://www.mestopacov.cz/podporte-zachranu-pacovske-synagogy-v-ankete-zlata-jerabina/d-8879

… nebo přímý odkaz na anketu: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/?fbclid=IwAR37gCYcyIAhzEKaZqiDmzo_CN9tEZpxBaQmK26yICQz5FJf1SOePnr9Znk

Pacovská synagoga, foto podzim 2021
To top