Vyjádření k LVK

Ve školním roce 2018/2019 neproběhne lyžařský výcvikový kurz.

Studentům, kteří o to projeví zájem, škola umožní zúčastnit se lyžování od 12. 12. 2018 do 16. 12. 2018. Ředitel školy z organizačních důvodů vyhlásí volno na čtvrtek 13. 12. 2018 a na pátek 14. 12. 2018.

Od ledna 2020 budou opět organizovány pravidelné lyžařské výcvikové kurzy. Zřizovatel školy (město Pacov) přislíbil v nově zavedeném systému podpořit účastníky LVK z kvinty finančním příspěvkem. Pokud by se některý kvintán ze závažných důvodů nemohl LVK své třídy zúčastnit a v následujících letech by doplňoval účastníky jiného LVK, byl by také podpořen tak, aby každý student obdržel finanční příspěvek od města během studia na střední škole pouze jednou.

To top