Učíme se ze života pro život

… to je název projektu, jehož partnerem je i naše gymnázium. Jedná se dvouletý projekt, do kterého se zapojilo více než 60 základních a středních škol Kraje Vysočina. Jeho cílem je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností podpořit zvýšení kvality a efektivity vyučování. V praxi se jedná o využívání aktivizačních a transférových nástrojů v běžné výuce.

Aktivizační nástroje mají podpořit zájem o vzdělávání, konkrétně zvýšit kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (např. v hodinách výtvarné výchovy nebo zeměpisu), zařadit do výuky polytechnickou výchovu (např. v hodinách fyziky, chemie nebo biologie) a zvýšit kompetence k utváření a řízení vlastní kariéry žáků skrze kariérové poradenství.

Transférové nástroje zase rozvíjejí kompetence v předmětech, kde se tak obvykle neděje, tzn. zlepšuje jazykové kompetence v “nejazykových” předmětech (např. anglický jazyk ve výuce výpočetní techniky), ICT kompetence mimo předmět informatika a výpočetní technika (např. v hodinách fyziky nebo chemie), čtenářskou gramotnost mimo výuku českého jazyka (např. v hodinách hudební nebo výtvarné výchovy) a matematickou gramotnost mimo výuku matematiky (např. v hodinách chemie nebo biologie).

Učitelé si budou vybírat vhodné aktivizační a transférové nástroje z portfolia metodických listů. Z projektu bude také financován nákup nových pomůcek, např. měřících sad, výukových programů apod. Gymnázium Pacov také nabídne svým studentům i žákům ZŠ kroužek programování robotů.

Součástí projektu je vytvoření foto nebo video reportáží z výuky, které budou k dispozici na webových stránkách školy v sekci Projekty. Věříme, že aktivity splní svůj účel a přinesou oživení do výuky.

To top