Studenti pacovského gymnázia zažili cestu, zažili příběh

Ve čtvrtek 19. prosince vyjeli studenti kvarty a septimy za poznáním i zábavou do Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou. Tento prostor je klíčem k pochopení celého areálu bývalého kláštera – dnešního zámku, Zelené hory (památka UNESCO) i širokého okolí. Septimáni v průběhu dopoledne sbírali indicie v unikátní multimediální zážitkovou expozici, která je zcela zaslouženě držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Kvartáni se zúčastnili edukačního programu s názvem „Novinářem za sametové revoluce“. Společně s lektorkou prošli klíčovými momenty předlistopadových událostí, srovnávali možnosti a vliv masmédií v předrevoluční době i těsně po ní a nakonec jako členové fiktivní redakce vytvořili titulní stránku novin s názvem Střípky revoluce. V závěru starší spolužáci provedli ty mladší příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských – dotkli se zajímavostí z doby temného středověku stejně jako barevného světa baroka. Odjížděli jsme s pocitem, že v tomhle inspirujícím prostředí snad nejsme naposledy.

Mgr. Leona Stejskalová

Kostel ve Žďáru nad Sázavou.
Edukační program s názvem „Novinářem za sametové revoluce“.
Edukační program s názvem „Novinářem za sametové revoluce“.
Edukační program s názvem „Novinářem za sametové revoluce“.
To top