Srdíčkové dny

19. září 2017 se šestnáct studentů kvinty, sexty a septimy zúčastnilo Srdíčkových dní. V Pacově, Lukavci, Chýnově a Černovicích nabízeli srdíčka s logem Život dětem. Prodejem získali částku 19 532,- Kč! Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Za to jim patří velký dík nejen od občanského sdružení Život dětem, ale od nás všech. Děkujeme .

srdíčkové dny 2017

srdicka148x210-201709-LIC-bez-data-WEBsrdíčkové dny 2017

To top