Spolupráce s VŠPJ

Naše škola se zapojila do projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava s názvem Podpora nadaných žáků základních a středních škol. Student kvinty Vojtěch Kolář vytvořil modul (tzv. cartridge) pro aplikaci WherIGo, nabízející průchod nějakou oblastí a hledání zajímavých míst zadaných GPS souřadnicemi (je to podobné hledání „kešek“). Studentka septimy Hana Roubalová vytvořila 3D model budovy Gymnázia Pacov v CAD programu Siemens Solid Edge, který byl následně na VŠ vytisknut na 3D tiskárně.

Studenti spolupracovali s odbornými garanty z VŠPJ, u nás ve škole jim pomáhal učitel IVT Ing. Pavel Roubal. Navštívili také učebny a laboratoře vysoké školy a dozvěděli se podrobné informace o jejím učebním programu a o náplni odborných předmětů z oblasti IT.

Ing. Pavel Roubal

To top