Sláva, nazdar výletům na gymnáziu

Začátek letošního školního roku se na pacovském gymnáziu nesl v duchu školních výletů. Noví terciáni vyrazili jako obvykle na adaptační kurz, ostatní studenti se se svými učiteli vydali objevovat různé kouty naší země. A kam tedy zamířili a jak si první zářijové dny užili?

Tercie

Naši noví terciáni absolvovali, jak se již stalo tradicí, adaptační kurz ve středisku Drak v Křižanově. Velmi pestrý program pod vedením skvělých instruktorek Lucky a Áji, z něhož namátkou vyberu rafty, paintball či lanové centrum, studenty velmi bavil. Věřím, že studenti dokáží zužitkovat objevené schopnosti a nabyté zkušenosti k tomu, aby vytvořili dobrou partu. Bude mi ctí je na jejích šestileté pouti gymnaziálním studiem provázet coby jejich třídní učitel.

Ing. Pavel Martinec, třídní učitel tercie

Tercie

Kvarta a sexta

Ve dnech 2. – 5. září se třídy kvarta a sexta vypravily za poznáním nejrůznějších zajímavostí Moravského krasu, jedné z nejvýznamnějších krasových oblastí střední Evropy. Studenti měli možnost obdivovat krásu krápníků v Punkevních či Sloupsko-šošůvských jeskyních. Při prohlídkách se dostali až na samotné dno. Tedy dno propasti Macocha samozřejmě. Při návštěvě „vesnice Brno“, jak si město studenti sami překřtili, si mohli užít laserové bludiště, virtuální realitu nebo si v týmech zasoupeřit při laser game. Jen svojí přítomností a skvělým hudebním vkusem rozzářili kvartáni a sextáni celý kemp v Jedovnici, městysu právě nedaleko Brna. Jejich koncerty, ať už u ohně s kytarou nebo u chatek s mikrofonem, jim tam jistě budou chybět.

Jolana a Silvie Čechovy, sexta a kvarta

Kvarta a sexta

Kvinta

Cyklovýlet po Třeboňsku jsme si užili na maximum. Šlapali jsme z plných i posledních sil. A ověřili pravidlo, že všude dobře, doma kopce.

Kvinta

Kvinta

Septima

Školní výlet septimy začal 2. září v brzkých ranních hodinách, kdy jsme se, ještě napůl spící, sešli na pacovském vlakovém nádraží. Čekala nás dlouhá cesta až do Poděbrad. Po ochutnání zdejší léčivé pramenité vody, dobrém obědě a prohlédnutí si krásné lázeňské kolonády jsme zavítali do malého, ale obdivuhodného Muzea filmových legend. V kempu nás čekal zasloužený odpočinek. Další den jsme se vydali do Kutné Hory, která je zapsána na seznamu památek UNESCO, kde jsme navštívili známé pamětihodnosti a chlouby města – Kostnici, Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Chrám sv. Barbory a Hrádek se středověkým dolem. V sobotu jsme se v dobré náladě a plni zážitků vrátili domů.

Aneta Zemanová, septima

Septima

Oktáva

Ve čtvrtek 2.9. 2021 jsme se vydali na náš poslední školní výlet. Naším cílem byla Třeboň, kam jsme vyrazili vlakem. Ubytovaní jsme byli v jednom z místních penzionů. Naše aktivity zahrnovaly výlet na kolech, procházku v okolí Třeboně, projížďku parníkem a návštěvu zámku. Někteří zájemci využili možnost koupání ve slaném bazénu místních lázní, ale největším zážitkem byla exkurze do místního pivovaru. Náš poslední výlet jsme si užili a určitě na něj budeme dlouho vzpomínat.

Aneta Palátová, oktáva

Oktáva

To top