Septima v Senátu a v Evropském domě

Jsou exkurze, které lze absolvovat každý rok. Najdou se však i takové, které jsou ojedinělé. A právě taková proběhla ve čtvrtek 9. června, kdy jsme přijali pozvání pana Jaroslava Chalupského, senátora za pelhřimovský obvod, a vyrazili na prohlídku Valdštejnského paláce, sídla horní komory Parlamentu České republiky.

Zatímco do Poslanecké sněmovny jsou návštěvy povoleny zcela běžně, prohlídky Senátu byly umožněny poměrně nedávno. A septima ji mohla absolvovat přímo se senátorem, což je skutečný bonus! Exkurzi zahájila profesionální paní průvodkyně z infocentra a prošli jsme připravený prohlídkový okruh. Poté se role průvodce ujal pan Chalupský a zavedl nás i do míst, kam běžní návštěvníci nemají přístup – podívali jsme se do kanceláří senátorů, zasedli do senátorských lavic, ochutnali jídlo v senátní jídelně. Pan senátor byl velmi milým a vstřícným průvodcem a hostitelem, za což mu ještě jednou děkujeme.

Naše další kroky pak vedli do Evropského domu poblíž Václavského náměstí, kde pro nás byl připraven program. Nejprve se studenti seznámili se stručnou historií Evropské unie. Pak došlo na hlavní orgány této organizace, kde už byli septimáni vtaženi do týmové práce. Závěrečná část se týkala studijních a pracovních příležitostí studentů v rámci zemí Evropské unie.

Věřím, že si studenti tuto politologicky zaměřenou exkurzi nejen užili, ale také si z ní odnášejí cenné a zajímavé informace.

Mgr. Markéta Palátová

S panem senátorem Chalupským
V senátorských lavicích
V Evropském domě
V Evropském domě
To top