Prosečkiáda 2023

Ve čtvrtek 7. září jsme byly přizvány k výpomoci v Domově důchodců Proseč u Pošné. Konala se zde Prosečkiáda, sportovní den, při kterém studenti našeho gymnázia již tradičně pomáhají. Naším úkolem bylo dohlížet na soutěžních stanovištích. Jako odměnu jsme dostaly výborný oběd. Klienti ze všech přizvaných domovů si den užili a my děkujeme Domovu seniorů Proseč u Pošné za nové zkušenosti.

Kristýna Podhorská, septima

Septimánky v Proseči
To top