Projekt Stopy židovské kultury v Pacově

Projektový den na téma Stopy židovské kultury v Pacově byl určen pro studenty sexty a vybrané studenty septimy. Proběhl v pátek 25. června z velké části ve škole a ukončen byl v prostorách židovské synagogy. Studenti septimy dostali za úkol sdílet své znalosti týkající se judaismu se studenty sexty, společně pak zhlédli dokument, ve kterém pamětníci vzpomínají na židovskou populaci v Pacově a v okolních obcích. Projektový den byl zakončen prohlídkou pacovské synagogy a diskuzí nad možnostmi, jak vrátit vzpomínky na židovské obyvatelstvo tak, aby neupadly v zapomnění.

Více fotografií z projektového dne je k dispozici na fb stránkách školy (https://www.facebook.com/gpacov).

To top