Projekt PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – Pád železné opony

Termín: 25. 11. 2019

Místo konání: školní klub

Účastníci: studenti vyššího gymnázia

Hosté: Ing. Pavel Roubal, Ing. Jan Vondráš, Ing. Zdeněk Jirků

Program:

· Projekce filmu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu

· Projekce spotu natočeného studenty na téma: Jak listopadové události komentují zástupci nejmladší generace – děti z MŠ, žáci ZŠ i studenti Gymnázia Pacov

· Následuje debata se studenty

· Součástí akce je i plakátová výstava 1989 – Rok zázraků.

V pondělí 25. listopadu jsme si na naší škole připomněli výročí listopadových revolučních událostí, konkrétně v rámci 15. ročníku projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. Hned při vstupu do budovy gymnázia všichni studenti i pedagogové obdrželi připomínku tohoto významného výročí – tříbarevnou trikoloru. V průběhu dopoledne měli studenti vyššího gymnázia množnost zhlédnout zajímavou prezentaci na téma Pád berlínské zdi, kterou svým spolužákům přednesla její autorka Lucie Smolková. Vlastní průběh projektu zahájila projekce dokumentu z filmařské dílny Karla Strachoty a následná debata s pozvanými hosty pomohla zrekonstruovat bezprostřední okamžiky po 17. listopadu 1989. Ve foyeru gymnázia je instalována plakátová výstava s názvem 1989 – Rok zázraků. Ta obsahuje i interaktivní plakát, který pomohli vytvořit pedagogové ze vzpomínek na pád komunistického režimu. Obsahuje soupis klíčových okamžiků z průběhu porevolučních aktivit v Pacově, informace o prvopočátcích založení místního OF a jejich písemný ohlas v tiskovinách či v pacovské kronice. V průběhu besedy zazněly i písně, které tehdy sametovou revoluci doprovázely a jejichž společný zpěv tak dvouhodinové vzpomínkové pásmo zakončil.

Mgr. Leona Stejskalová

To top