Projekt eTwinning

Diver-city is attractive for a citizen who’s active!

Tento E-Twinningový projekt má za cíl spolupráci, vzájemné učení, objevování podobností a rozmanitostí domovských měst z různých kulturních skupin v různých zemích EU; a chtěli jsme i zasáhnout do každodenního života města. K tomuto cíli jsme se bohužel kvůli epidemii nedostali.

V prvním roce projektu jsme si vzájemně představili své školy. Spolupracovali jsme se školou ze Soluně (Řecko) a Porta (Portugalsko) a věk studentů byl 13 až 14 let. Naší školu jsme představili formou videa a rozhovorů s učiteli. Podle programu projektu jsme pokračovali tím, že jsme si vzájemně představili svá města. V rámci této části jsme požádali i pana Vlastimila Simotu st. o přednášku o zajímavostech z historie Pacova. Přednáška byla doplněna i dobovými fotografiemi už zapomenutých míst i osobností. V projektu budeme pokračovat i příští rok, i když pravděpodobně i s jinými školami.

Ing. Blanka Vondrášová

Kvarta – skupina 1
Kvarta – skupina 2
Přednáška pana Simoty
To top