Příběhy bezpráví

Na čtvrtek 26. listopadu 2015 uspořádala Mgr. Leona Stejskalová s pomocí žáků sexty besedu pro studenty GyPa v rámci projektu Příběhy bezpráví. Cílem tohoto projektu je seznamovat studenty s moderními i československými dějinami. Letošním tématem byl vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a následná sovětská okupace.

Na besedu do zámeckého sálu byli pozváni písničkář Jan Kryl (bratr Karla Kryla), Mgr. Marie Tušilová, Vlastimil Simota st. a Ing. Zdeněk Jirků. Besedu zahájily ankety, které byly natočeny se žáky 5. tříd, studenty a učiteli GyPa, občany Pacova a jeho starostou. Studenti sexty pokládali otázky týkající se roku 1968, okupace, Pražského jara, nebo socialismu s lidskou tváří. Pak dostali prostor hosté, kteří zavzpomínali na srpen 1968.

Součástí besedy bylo promítání Filmového týdeníku č.35/1968, který zachycuje události ze srpna 1968. Organizátorům se také podařilo získat vzácné záběry ze soukromého archívu pana Ladislava Křížka, zakladatele MěKS v Pacově, o průjezdu vojsk Varšavské smlouvy Pacovem. Pan Simota svým komentářem doplnil dobové fotografie z Pacova a zavzpomínal na odboj svých kamarádů, kdy osud jednoho z nich byl těmito událostmi značně poznamenán. Pan Kryl vyprávěl o svém bratru Karlovi, o jeho emigraci z Československa a problémech, kterým pak celá rodina musela čelit. Povídání hostů a promítání dokumentů prokládal písničkami Karla Kryla.

Součástí projektu je také výstava na pacovském zámku, kde si návštěvníci mohou prohlédnout dobové fotografie, přečíst články v novinách a časopisech vydaných v roce 1968, nebo zahrát stolní hru s touto tématikou.

Všem hostům i organizátorům patří velký dík!

IMG_3005

 

IMG_3003

To top