Politologická exkurze v Praze

Studenti septimy dnes vyrazili na návštěvu Prahy, aby v rámci výuky politologie obohatili své znalosti o návštěvu Poslanecké sněmovny a Informačního centra OSN.

Den začal v Thunovském paláci, sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Přijali jsme tím pozvání Ing. Lukáše Vlčka, poslance a místostarosty našeho města a zároveň absolventa pacovského gymnázia. Toto milé setkání obohatilo studenty o informace týkající se práce poslance, prohlédli jsme si prostory, které známe z jednání zákonodárců, posadili se do poslaneckých lavic a nakonec přijali pozvání na oběd.

Po krátké procházce Prahou z Malostranského náměstí přes Karlův most jsme dorazili do Informačního centra OSN v Praze, kde nás čekala druhá část dnešního programu. Ujal se nás zde vedoucí kanceláře, pan Michal Broža, aby studenty seznámil s činností největší mezinárodní organizace na světě. Po úvodu týkajícím se hlavních cílů této organizace a změnách, kterými za svou existenci prošla, se pozornost zaměřila na mírovou činnost a možnosti, kterými OSN při řešení mezinárodních konfliktů disponuje.

Věřím, že obě návštěvy přispěly k lepšímu pochopení činnosti politiků či diplomatů, k tomu, jak složitá mohou být jednání, která vedou ke zlepšení životů nás všech.

Mgr. Markéta Palátová

Ing. Lukáš Vlček – PSP ČR
Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna
Informační centrum OSN v Praze
Informační centrum OSN v Praze
To top