Ocenění kvality

Gymnázium Pacov získalo ocenění kvality, tzv. quality label za eTwinningový projekt CULTURAL POOLS WITH WEB2 TOOLS! Studenti loňské kvinty prostřednictvím angličtiny a webových aplikací pracovali na různých tématech se studenty z dalších čtyř evropských zemí, Rakouska, Chorvatska, Portugalska a Turecka. Projekt byl za naši školu veden Ing. Kortánovou.

Blahopřejeme! 🙂

To top