Návrat k prezenční výuce v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021

K tradiční výuce formou osobní přítomnosti ve škole se vrací terciáni. Studenti ostatních tříd se vzdělávají distančně, oktaváni samostudiem a individuálně domluvenými konzultacemi.

To top