Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima se od pondělí 24. 5. 2021 vzdělávají prezenčně bez rotace. Frekvence preventivního antigenního testování se mění na jedenkrát týdně po prvním příchodu do školy. Studenti z Pacova se k testování dostaví v 7:15 hod., dojíždějící po příjezdu spoje.

Při cestě na oběd do školní jídelny a zpět platí zákaz vstupu na stavbu. Jedinou povolenou cestou je oficiální chodník vně areálu ZŠ Pacov Za Branou a vstupem z ulice Za Branou. Není možné si cestu krátit obcházením stavebních buněk uvnitř areálu.

To top