Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

V letošním školním roce se podařilo na Gymnáziu Pacov otevřít hned několik zajímavých kroužků. Za jejich realizaci je potřeba poděkovat nejen učitelům – vedoucím kroužků, ale také studentům, kteří k jejich fungování nemalou měrou přispívají. Kroužky probíhají též díky podpoře Střediska volného času Síť nebo projektu odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu v Jihlavě.

A o jako kroužky se jedná? Dovolte, abychom vás jménem studentů s některými z nich seznámili.

Latinskoamerické a standardní tance (Martina Marešová, kvarta)

V novém školním roce se na pacovském gymnázium otevřel kroužek latinskoamerických a standardních tanců. Výuka probíhá každé pondělí od 14 hodin do 15 hodin ve školním klubu Gymnázia Pacov. Srdečně zveme všechny zájemce.

League of Legends (Jan Roubal, kvarta)

Kroužek probíhá každou středu od 14:00 do 16:00 hodin v počítačové učebně Gymnázia Pacov. Účastníci si osvojí základy hry League of Legends, od farmení poskoků po resetování animací kouzel, a je určen pro zájemce od 13 let. Hráči se naučí rozdělení mapy, jak se vyvarovat nejčastějším chybám, druhy a kouzla hrdinů, jaké stavět itemy, snowballing, ukončování her, counterování, k čemu se používá minimapa,  pushování věží, tradování, jak efektivně postupovat divizemi, kontrolu objektivů, využití summoner spellů, jak stavět runy, co je to pingování, clearování kempů v džungli atd. Cílem hry je dokázat se poučit z vlastních chyb, využívat teamovou spolupráci a další mechaniky hry.

LEGO roboti (Adam Červenka, septima)

Pracovní náplní kroužku LEGO robotů je skládání různých robotů z LEGA a jejich následné programování. K dispozici máme osm stavebnic LEGA s hlavními ovládacími zařízeními a akumulátory. Programujeme ve speciální aplikaci (podobné např. scratch.mit.edu) pomocí bloků. Zatím jsme postavili jezdící roboty, kteří reagují na barvu a vzdálenost od překážky, do budoucna je jistě sestavíme ještě složitější. Kroužek probíhá každé pondělí od 14 do 16 hodin.

3D tisk (Radim Kamenický, septima)

Kroužek 3D tisku probíhá vždy v pátek od 14:00 do 15:00 hod. 3D tisk je aditivní (materiál se přidává) výroba nového objektu. Konkrétně používáme tiskárnu Prusa i3 MK3, která pracuje technologií FDM. Jedná se o nejrozšířenější technologii ve světě 3D tisku. FDM tiskárna po vrstvách nanáší roztavený termoplast vytékající z trysky. V kroužku se naučíte, jak obsluhovat FDM 3D tiskárnu, jak používat slicer (program pro vytváření souborů s instrukcemi pro 3D tiskárnu), postprodukci 3D výtisků a základy 3D modelování v programu Blender.

Francouzský jazyk (Mgr. Markéta Palátová)

Každý týden ve středu odpoledne se schází desítka studentů z vyšších ročníků gymnázia, aby rozšířila své znalosti světových jazyků. Náplní kroužku je seznámit zájemce o francouzštinu se základní slovní zásobou, pomoci jim ovládnout jednoduché konverzační fráze a rozšířit znalosti o kultuře a reáliích Francie. V každé tematicky zaměřené hodině se studenti naučí několik nových francouzských slovíček a osvojí si jejich používání v jednoduchých větách a frázích. Součástí je nácvik správné výslovnosti, schopnost vyhledat si aktivně nová slovíčka ve slovníku a seznámit se s frankofonní kulturou.

Sportovní hry (Mgr. Šárka Vitovská)

Ve stejné době se v tělocvičně gymnázia schází studenti na kroužku sportovních her. Cílem je, aby si žáci osvojili herní dovednosti a seznámili se se zákonitostmi, podmínkami a pravidly jednotlivých her. Naučí se také souhru jednotlivých hráčů, tvůrčí jednání během hry, sebeovládání, kolektivní cítění a smysl pro spolupráci. Nabízené sportovní hry jsou basketbal, volejbal, fotbal a florbal.

Více aktuálních informací a fotografií najdete na webu školy (https://www.gpacov.cz/?page_id=6403).

To top