Mezinárodní projekt eTwinning

Studenti Gymnázia Pacov začali spolupracovat v mezinárodním projektu.

Někteří studenti školy (z kvarty, kvinty a septimy) se dobrovolně přihlásili ke spolupráci v mezinárodním projektu Peer Edushop. Partnerskými zeměmi jsou Španělsko a Turecko. Program je zaměřen na výuku a užití programování jako nástroje k zpřístupnění obtížných jevů v učivu a tím lepšímu porozumění probírané látce. Používané nástroje WEB 2.0 jsou například Scratch, Canva a Padlet. Projekt je vedený v angličtině a dává navíc studentům možnost komunikovat s vrstevníky z jiných zemí přes platformu e-Twinningu.

Ing. Blanka Vondrášová

eTwinning – logo
To top