Informace pro uchazeče o přijetí

Uchazeč o studium může konat přijímací testy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před zahájením přijímacích testů negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu. Podrobnosti jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví a v Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které si můžete přečíst v části Přijímací řízení.

To top