Holocaust očima potomků přeživších

Ve středu 23. 3. 2016 na naši školu zavítal švýcarský sociolog Michal Arend. V rámci programu ŽIVOT POTOM: Holocaust očima potomků přeživších vyprávěl o životě a zážitcích svých rodičů před, během a po jejich utrpení v koncentračních táborech, ale také o tom, co prožil on sám jako jejich dítě poznamenané holocaustem, co pozitivního, ale i traumatického mu přinesla znovuobjevená židovská identita. Náš host při dvouhodinové přednášce využíval působivé materiály z rodinných sbírek, především fotografie a záznamy rozhovorů s rodiči.  V závěru prezentace uvedl do kontextu téma emigrace v dějinách a současnou uprchlickou vlnu. Studenti po skončení pořadu individuálně komunikovali s panem Arendem o svých zkušenostech s tímto zajímavým tématem.

Studenti vyšších ročníků gymnázia se dozvěděli mnoho zajímavých informací o situaci ve třicátých letech minulého století a na začátku 2. světové války , o  perzekuci, zákazech a deportaci českých Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Na příkladech ze života doložil reakce a chování židovských obyvatel a jejich nežidovských českých sousedů, odpovídal na otázku, jaké to bylo v jiných rodinách židovských přeživších . Pan Arend vylíčil i počátky židovského uvědomování v Praze a další významné životní etapy a mezníky.

Michal Arend je švýcarský sociolog, který se narodil v Československu. Po čtyřiceti sedmi letech exilu se rozhodl vrátit do rodné země, aby na školách přednášel o svých zkušenostech s emigrací a uprchlické vlně. Je iniciátorem «Židovského památníku Černovice u Tábora», který má vzpomenout na ty oběti holocaustu, které zahynuly v koncentračních táborech, ale také na lidi, kteří genocidu přežili a s jejími následky se museli potýkat po celý další život.

Mgr. Leona Stejskalová

To top