Distanční výuka od 5. října

Vážení rodiče, studentky a studenti,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude od pondělí 5. 10. 2020 omezena přítomnost studentů ve škole.
Studenti kvinty, sexty, septimy a oktávy budou vzděláváni distančně prostřednictvím platformy MS Teams podle zvláštního rozvrhu hodin, který obdrží od svých třídních učitelů. Účast na distanční výuce je povinná a případná absence se omlouvá stejným způsobem jako nepřítomnost ve škole.
Distanční výuka se zavádí na dobu 2 týdnů. Bude-li tato doba prodloužena, budete o tom informováni.
Studentů nižšího gymnázia (tercie a kvarty) se distanční výuka netýká, i nadále se vzdělávají prezenčně ve škole.

Mgr. Josef Novák, ředitel školy

To top