Další třídy čeká návrat k prezenční výuce

V pondělí 7. 12. 2020 se do budovy gymnázia vrátí kvarta, sexta a septima. V týdnu od pondělí 14. 12. 2020 se prezenčně budou vzdělávat studenti tercie a kvinty. V pondělí 21. 12. 2020 a v úterý 22. 12. 2020 se budou kvartáni, sextáni a septimáni učit ve škole, terciáni a kvintáni doma formou distanční výuky. Pro maturanty se nic nemění, oktáva má povinné prezenční vzdělávání každý týden.

To top